Pedagogische Dossiers: downloads

De VVN publiceert naar jaarlijkse gewoonte een kort pedagogisch dossier ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties (24 oktober). Zeer gevarieerde thema’s waren tot hiertoe onderwerp van dergelijke publicaties, onder meer “VN en racisme”, “VN en mensenrechten”, “Een nieuw ontwikkelingsproject voor de VN”, “De VN in de 21ste eeuw”, “Kinderhandel”, “Moderne vormen van slavernij” (2006) , “Migratie, mensenrechten en ontwikkeling” (2007), Ruimtevaart (2009), “Duurzame Ontwikkeling in de klas” (2012).

Dergelijk pedagogisch dossier is specifiek gericht op onderwijsmiddens, de jeugdsector en bijscholing van andere groepen.

Ook in het najaar van 2010 werd opnieuw een pedagogisch dossier geschreven. ’ De Verenigde Naties in de klas’ geeft achtergrondinformatie hoe je het thema internationalisering kan hanteren in de school. ‘Alleen met jouw stem’ is een actiegids voor jongeren die aan de slag willen gaan rond de Millenniumdoelstellingen.

Downloads:

Deze pedagogische dossiers en lesbrieven kunnen ook op eenvoudig verzoek bij het secretariaat in gedrukte vorm bekomen worden (info@vvn.be)