Hervormingsdebat binnen de VN

De jongste jaren woedt er binnen en buiten de Verenigde Naties een fervent debat over de noodzakelijke aanpassing van de structuren en werking van de organisatie aan de uitdagingen en kansen die de globalisering stelt. Dit gaf totnogtoe aanleiding tot een aantal rapporten die we hier, al dan niet met eigen commentaar, presenteren. U leest daarnaast ook meer over de hervormingen binnen de VN via de centrale site van de Verenigde Naties.

  • Het rapport van het “High Level Panel” (denkgroep op hoog niveau) inzake coherentie inzake ontwikkeling, humanitaire hulp en leefmilieu binnen het VN-systeem (Commissie-Aziz, Diogo & Stoltenberg), november 2006: Delivering as one