De Millenniumverklaring en Millenniumontwikkelingsdoelstellingen

De Millenniumverklaring werd aangenomen door de top van staats- en regeringsleiders van 6 tot 8 september 2000 in New York. Het is een document dat geldt als richt- en uitgangspunt voor de eenentwintigste eeuw. Tegelijkertijd werden ook acht ontwikkelingsdoelstellingen aangenomen, waarachter alle landen zich scharen. Deze concrete Millenniumontwikkelingsdoelstellingen veranderden het denken over ontwikkeling en zijn richtlijnen waaraan het beleid van de wereldgemeenschap kan worden getoetst.

2005 was niet alleen het jaar van de zestigste verjaardag van de VN, maar ook het eerste lustrum van de Millenniumverklaring. De Algemene Vergadering nam dan ook een resolutie aan, waardoor in september 2005 niet alleen de zestigste verjaardag werd herdacht, maar ook een eerste grootschalige balans werd opgemaakt over de concrete stappen met het oog op het behalen van de engagementen die vijf jaar geleden werden aangegaan. Met het oog op deze bijeenkomst werden door een aantal hooggeplaatste experts rapporten opgemaakt met aanbevelingen voor veranderingen in beleid en werking van de organisatie.

Meer over de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen via de centrale site van de Verenigde Naties