Wereldbeeld 2017 / jg. 41 / nr. 181 / Vrede & Veiligheid
Menu
Artikel 1 van 7

Edito

Stephanie Toye

Beste lezers,

In onze eerste Wereldbeeld van 2017 maak ik graag van de gelegenheid gebruik om jullie allen toch nog een voorspoedig 2017 te wensen!

Terugblikkend op 2016 kunnen we vaststellen dat de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties geconfronteerd werden met heel wat uitdagingen. Ondanks verscheidene inspanningen is er nog steeds geen einde gekomen aan het conflict in Syrië dat ondertussen al meer dan zes jaar aan de gang is, het aantal vluchtelingen wereldwijd is in 2016 opnieuw toegenomen, de situatie in Jemen en Zuid Soedan is ernstig verslechterd en 2016 was tot op heden het warmste jaar dat ooit werd gemeten.

Anderzijds heeft 2016 ook positieve verwezenlijkingen met zich meegebracht. Na 50 jaar burgeroorlog werd in Colombia een vredesakkoord getekend tussen de overheid en de FARC, de Sustainable Development Goals (SDGs) werden van kracht op 1 januari en in april werd geschiedenis geschreven wanneer op amper één dag tijd het Klimaatakkoord van Parijs werd ondertekend door meer dan 170 landen.

Het jaar 2017 zal ongetwijfeld opnieuw een boeiend jaar worden waarin de internationale gemeenschap voor uitdagingen zal komen te staan. Hopelijk zullen de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties met haar nieuwe Secretaris-Generaal António Guterres deze uitdagingen kunnen trotseren.

Net zoals António Guterres bij de Verenigde Naties heb ik eveneens het genoegen gekregen om in januari 2017 de fakkel over te nemen als Algemeen Secretaris bij de VVN. Bij deze wil ik dan ook mijn voorganger, Joachim Lommelen van harte bedanken voor zijn onuitputtelijke inzet voor onze vereniging in 2016. Daarnaast kijk ik er enorm naar uit om er samen met alle leden van de VVN voor te zorgen dat ook 2017 een ongelooflijk boeiend en vruchtbaar jaar zal worden.

Aan dit laatste wordt reeds tegemoet gekomen met ons eerste nummer van dit jaar. Onze nieuwe Wereldbeeld bevat naast een special over Zuid-Soedan ook een bijdrage omtrent de moord op twee VN experten in de Democratische Republiek Congo (DRC), een kort nieuwsoverzicht van de internationale straftribunalen evenals een verslag van de lezing die Prof. Dr. Marc Bossuyt gaf over “The United Nations and Human Rights: Achievements and Challenges”.

Wij wensen u veel leesplezier en heten u van harte welkom op onze activiteiten!

Stephanie Toye
Algemeen Secretaris Vereniging voor de Verenigde Naties

Auteur

  • Stephanie Toye
    Stephanie Toye studeerde rechten aan de KULeuven en heeft een LL.M. in International Humanitarian Law & Human Rights van de Geneva Academy. Momenteel is zij Algemeen Secretaris van de VVN en tevens beleidsondersteunend vrijwilliger bij Amnesty International Vlaanderen. Voorheen werkte zij als advocaat-stagiaire en juriste in het Belgische asielrecht en liep ze stage bij de Global Centre for the Responsibility to Protect in New York.

Deel dit item

Druk artikel af