Archief

2017

16 mei – Ontwikkelingsdebat: Humanitaire hulp en ontwikkelingshulp: living apart together?

Humanitaire crisissen zijn de afgelopen jaren alsmaar langer en complexer geworden waardoor de scheidingslijn tussen humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking niet meer zo duidelijk is. Bovendien staan beide systemen onder druk. Hoe kan meer flexibiliteit inzake hulpverlening en financiering geschept worden? Of moet er overwogen worden om ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp te laten samensmelten en een nieuw financieringsmodel op te zetten? Nu worden humanitaire projecten en ontwikkelingsprojecten apart gefinancierd, terwijl sommige crisissen zo lang aanslepen dat je ze bezwaarlijk nog als een acute ramp kan beschouwen. Maar kan je deze twee domeinen die een verschillende ontstaansgeschiedenis hebben en andere problemen aanpakken in elkaar laten opgaan? Gaan hierbij de humanitaire principes van neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet verloren? Een debat met:

 • Peter Van Acker: Directeur Humanitaire Hulp en Transitie (D5), Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 • Mit Phillips: hoofd Health Policy bij  Artsen Zonder Grenzen
 • Jeroen Carrin: Head of Humanitarian Aid bij Rode Kruis Vlaanderen
 • Bruno De Cordier: vakgroep voor Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent.
 • Moderatie: Jana Kerremans

19 januari – Ontwikkelingsdebat: Gender mainstreaming in ontwikkelingssamenwerking: legitiem of neokoloniaal?

Internationale studies wijzen unaniem uit dat meisjes en vrouwen disproportioneel achtergesteld zijn, zowel sociaaleconomisch als politiek, vooral in het globale Zuiden. Argumenten voor gender mainstreaming in ontwikkelingssamenwerking zijn dan gemakkelijk gevonden.

Of toch? De standaardkaders en -tools die aangereikt worden voor gender mainstreaming, genderspecifieke acties en gendergevoelig budgetteren in ontwikkelingssamenwerking zijn mede beïnvloed door westerse denkkaders.

Hoe breed is het draagvlak daar dan nog voor in de ontwikkelingslanden zelf? Dringen ontwikkelingsorganisaties hun westerse overtuigingen niet te hard op, waardoor ze (on)bewust de kolonialistische traditie verderzetten? Hoe kunnen ontwikkelingsprogramma’s lokale organisaties met genderexpertise steunen en versterken zonder beschuldigd te kunnen worden van neokolonialisme? Kunnen we überhaupt verdedigen dat er wordt samengewerkt met landen en regio’s die geen duidelijk politiek en institutioneel engagement tonen voor gendergelijkheid?

Gendergelijkheid en gender mainstreaming lijken wereldwijd onder druk te staan: kijk naar de opkomst van en wijdverspreide steun voor Islamitische Staat en Donald Trump, en de moeizame discussies rond gender in het multilaterale VN. Is het dan niet de taak van Europese en andere westerse donoren om blijvend pleitbezorger te zijn voor gendergelijkheid? Een debat met:

 • Jeroen Decuyper Aerts: attaché aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen; lid van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling – ARGO
 • Carla Sandoval: beleidsmedewerker bij Le Monde Selon Les Femmes
 • Nathalie Holvoet: hoogleraar aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, Universiteit Antwerpen
 • moderatie: Bieke Purnelle: directeur van RoSa vzw

2016

19 december – Ontwikkelingsdebat: Democratie in de Democratische Republiek Congo. Welke rol voor België?

19 december is de symbolisch ‘laatste dag’ van het mandaat van president Kabila. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Congo kan een democratische machtsoverdracht plaatsvinden. Maar de spanningen in het Centraal-Afrikaanse land zijn te snijden. Een ‘politiek akkoord’ tussen de meerderheid en een deel van de oppositie bepaalde dat de verkiezingen uitgesteld worden tot april 2018. Een deel van de oppositie en het middenveld is het daar niet mee eens. Tijdens betogingen in september vielen meer dan 50 doden. De Verenigde Naties vrezen voor chaos en geweld. Hoe dient de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich aan te passen aan de huidige context? Wat staat er op het spel? En kan de internationale gemeenschap überhaupt een rol spelen in de democratisering van het land of moeten we vooral naar Congo en de Congolezen zelf kijken? Een debat met:

 • Alexander De Croo (Minister van Ontwikkelingssamenwerking)
 • Bogdan Van den Berghe (Directeur 11.11.11)
 • Judith Verweijen (Onderzoeker UGent)
 • Moderatie: Stefan Anrys (Afrika-redacteur MO*)

1 december – Opening Ceremony VVN MUN 2016

High level panel: 2016, a Turning Point? A High-Level Panel on the Challenges Ahead for the UN System.

Brexit, the US elections, African withdrawals from the International Criminal Court, and more. Has 2016 been a year of a global revolt against internationalism? Can the international system adapt? How will the UN and its member states respond? What options are available for new Secretary General? How can the UN Security Council fulfil its mandate to protect international peace and security in a changing world?

 • Ambassador Bénédicte Frankinet (Special Envoy for the Belgian campaign for a non-permanent seat in the UN Security Council, Former Permanent Representative of Belgium to the UN in New York)
 • Prof. dr. Neri Sybesma-Knol (VUB, Honorary President VVN)
 • Prof. dr. Tom Ruys (UGent, Vice President VVN)
 • Moderator: Prof. dr. David Criekemans (UA, Member of the Board VVN)

27 oktober – Ontwikkelingsdebat: Zijn we met te veel?

Er lopen momenteel bijna zeven en een half miljard mensen rond. De VN schat dat we tegen 2050 met bijna tien miljard zullen zijn. Kan de aarde zoveel bewoners aan? De Britse emeritus hoogleraar John Guillebaud vindt van niet. Volgens hem is geboortebeperking een van de belangrijkste maatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Een kind minder bespaart immers veel meer CO2-uitstoot dan enige andere eco-actie, meent Guillebaud. Klopt de redenering van Guillebaud, of staren we ons blind op geboorteaantallen? Zijn andere factoren misschien veel belangrijker om de aarde leefbaar te houden? Heeft gezinsplanning dan nog zin? En denk je er wel eens over na wanneer je tussen de lakens duikt? Een debat met:

 • Jan Van Bavel, demograaf aan de KU Leuven
 • Wim Van de Voorde, beleidsmedewerker internationaal beleid bij Sensoa
 • Katrien De Graeve, doctor in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen aan de UGent
 • Moderatie: Katleen Bracke, wetenschapsjournalist bij de VRT

21 oktober – UN Day Flanders

Keynote speech

 • Geert Bourgeois, Minister-president, Flemish Government

High level panel: Which challenges ahead for the United Nations?

 • Chair: Neri Sybesma-Knol, Honorary Chair, United Nations Association Flanders Belgium (VVN)
 • Bénédicte Frankinet, Ambassador, Former Representative of Belgium to the UN
 • Claire Courteille-Mulder, Director, International Labour Organisation (ILO) for the European Union and the Benelux countries
 • Christophe Yvetot, Head, UN Industrial Development Organization (UNIDO) Liaison Office to the European Union, Belgium and Luxembourg
 • Laura Palatini, Director, International Organization for Migration (IOM–UN Migration Agency), Belgium and Luxembourg

Concluding remarks

 • Christophe Verhellen, United Nations Regional Information Centre (UNRIC)

Concert

 • Ozark Henry, National Goodwill Ambassador against human trafficking, Blue Heart Campaign

Keynote speech

 • Jan Peumans, Chairman, Flemish Parliament

Breakout sessions: Agenda 2030: Implementation of the SDGs in Flanders, HABITAT III: Debriefing Quito-conference on Sustainable Urban Development,UN Guiding Principles on Business & Human Rights, UN Global Compact: Children’s Rights and Business Principles, SDG4: Education 2030. Unesco’s Framework for Action, Towards a Global Science Diplomacy regarding the SDGs & ILO and Flanders: 25 Years of Cooperation

26 september – Policy Seminar: The Future of UN Peace Operations in a Changing World

A policy seminar on ‘the Future of UN Peace Operations in a Changing World’ in the Flemish Parliament.

Session 1: One Year After the HIPPO Report: UN Peace Operations and Protection of Civilians in Violent and Asymmetric Threat Environments.

 • Chair: Prof. Dr. Ann Pauwels (VUB-KU Leuven, Vice-President United Nations Association Flanders Belgium)
 • Ambassador Bénédicte Frankinet (Special Envoy for the Belgian Campaign for a non-permanent seat in the UN Security Council, Former Permanent Representative of Belgium to the UN in New York)
 • Dr. Jair van der Lijn (Head of Peace Operations and Conflict Management, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI))
 • Mr. Anton Quist (Programme Officer Protection of Civilians, PAX Netherlands)
 • Dr. Rory Keane (Director UN Liaison Office for Peace and Security, Brussels)

Session 2: The Contribution of the EU and its Member States to UN Peace Operations

 • Dr. Rory Keane (Director UN Liaison Office for Peace and Security, Brussels)
 • Dr. Thierry Tardy (EU Institute for Security Studies)
 • Prof. Dr. Joachim Koops (Vesalius College Brussels & Global Governance Institute)
 • Ms. Clara Ganslandt (head of CSDP, partnerships and agreements division, Crisis management and planning division, EEAS)

19 april – Ontwikkelingsdebat: It’s the economy, stupid.

Moet ontwikkelingssamenwerking het terrein effenen voor onze bedrijven? Volstaat het om in te zetten op het verbeteren van het investeringsklimaat in ontwikkelingslanden? Wat verwachten ondernemingen eigenlijk van de overheid wanneer ze in ontwikkelingslanden aan de slag gaan? Wat verwachten de ‘ontwikkelaars’ van de ondernemers? Is er een win-win mogelijk en hoe kan die eruit zien? Debat met:

 • Luuk Zonneveld, BIO Invest
 • Koen Peeters, KBC/BRX
 • Bart Romijn, Partos Nederland
 • Bogdan Vanden Berghe, 11.11.11
 • Moderator: Stefaan Anrys, MO*

21 januari – Ontwikkelingsdebat: mensenrechten in ontwikkelingssamenwerking.

Wat is de plaats voor mensenrechten in ontwikkelingssamenwerking? Hoe kan je als ontwikkelingsactor mensenrechten promoten en hoe hou je ermee rekening in het uitvoeren van je programma? Moet je ontwikkelingssamenwerking koppelen aan vooruitgang op vlak van mensenrechten of is dat contraproductief en paternalistisch? Een debat met:

 • Johan Cottenie, in vertegenwoordiging van Amnesty International Vlaanderen
 • Kaat De Nijs, Beleidsmedewerker Ontwikkelingssamenwerking op het kabinet De Croo
 • Koen De Feyter, Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen
 • Lode Delbare, Algemeen directeur van TRIAS
 • Gie Goris, Hoofdredacteur MO* (Moderator)

2015

21 oktober – Conferentie: What is at stake with the UN Conference on Climate Change (COP 21) in Paris in December 2015

Een organisatie in samenwerking met de Association pour les Nations Unies (APNU), UNRIC, de Brussels Climate March en het Egmont Instituut. Met de gastsprekers:

 • Brice Lalonde (Speciaal Adviseur Duurzame Ontwikkeling voor de VN Global Compact)
 • Philippe Lamberts (Lid van het Europees Parlement sinds 1995 en co-voorzitter van de politieke fractie Groen ALE)

20 oktober – Symposium: UN70 and the Sustainable Development Goals: Time for Global Action

Een organisatie van CIFAL Flanders in samenwerking met de VVN en UNRIC  naar aanleiding van UN Day. Het panel bestond uit:

 • Luc Luwel (Algemeen directeur van de Kamer van koophandel Antwerpen-Waasland)
 • May Persoons (Adviseur buitenlands Beleid op het kabinet van Minister-President Geert Bourgeois)
 • Prof. Dr. Jan Wouters (Voorzitter VVN en directeur van het Centre for Global Governance Studies)
 • Marc Van Peel (Schepen Antwerpen en Voorzitter van de Haven van Antwerpen)
 • May East (Uitvoerend directeur CIFAL Scotland)
 • Alex Mejia (Hoofd van CIFAL Global Network)
 • Ludo Van Campenhout, (Schepen Antwerpen)
 • Ari Epstein (CEO Antwerp World Diamond Centre en bestuurslid CIFAL Flanders).

29 april – Child Labour, an update on the achievements and challenges

Een organisatie in samenwerking met Plan, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), het GGS en Frame. Een debat met:

 • Claire Courteille (directeur van het ILO in Brussel)
 • Tanya Cox (Senior manager beleid en advocacy van het Internationale EU Bureau van Plan)
 • Verena Knaus (Senior beleidsadviseur van het EU Bureau van UNICEF)

2014

10 december – Filmvertoning van de documentaire Backup Butembo en paneldebat naar aanleiding van de dag van de mensenrechten over: “Mensenrechtenschendingen in de Regio van de Grote Meren: Tussen Hoop en Wanhoop”.

Een organisatie in samenwerking met GGS, Frame, KIB, ELSA en VVN Youth Leuven. Een paneldebat met:

 • Elien Spillebeen (Ryckevelde & Mama Kivu)
 • Ambassadeur Frank De Coninck
 • Thijs Van Laer (11.11.11.).

27 november – Lezing: Gelijkheid doet er toe. Waarom ongelijkheid duurzame ontwikkeling en mensenrechten ondermijnt. De lezing vond plaats in het kader van de plechtige openingszitting van de tiende editie van de VVN Model United Nations.

Een organisatie in samenwerking met GGS en Frame. Een lezing met:

 • Prof. Dr. Jan Wouters (Leuven Centre for Global Governance Studies, KU Leuven – Vereniging voor de Verenigde Naties) gaf de introductie en gaf nadere toelichting bij de Model United Nations en het thema van de casus: het conflict en de humanitaire crisis in de Centraal Afrikaanse Republiek.
 • Ambassadeur Werner Bauwens (Speciaal gezant en Directeur Verenigde Naties, Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken) gaf een speech namens minister van buitenlandse zaken Didier Reynders, over de prioriteiten van het buitenlands beleid van de federale beleidsverklaring. Hij lichtte deze toe vanuit een nationale, Europese en globale invalshoek.
 • Dr. Jan Vandemoortele (onafhankelijk onderzoeker en medegrondlegger van de milleniumontwikkelingsdoelstellingen) was hoofdspreker van de avond en zette uiteen waarom ongelijkheid mensenrechten en duurzame ontwikkeling ondermijnt. Hij kadert dit binnen de opname van ongelijkheid in de Post-2015 ontwikkelingsagenda.
 • Prof. Dr. Sven Biscop (Egmont) gaf de conclusies op het einde van de lezing.

Deze lezing werd georganiseerd met de steun van Egmont en vond plaats in de Arenbergzaal van het Egmontpaleis. Er waren zo’n 150 aanwezigen waaronder enkele VN-ambtenaren, (ere-)ambassadeurs, topdiplomaten, studenten, academici, politici, enzovoort. De lezing werd gevolgd door een receptie in het prachtige wandtapijtensalon van het Egmontpaleis.

24 november – Musical “Our Blue Planet” door Classic Live for the United Nations (CLUN).

Via hun optredens wil CLUN het publiek bewust maken voor het belang van VN-initiatieven omtrent mensenrechten, vrede en het behoud van het milieu. Ze vragen ook hernieuwde aandacht voor ‘het Decennium van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2015)’ dat dit jaar aan zijn einde komt.

Een organisatie in samenwerking met VVN Youth Leuven, European studies KU Leuven en Japanse studies KU Leuven.

24 oktober – Conferentie: Nieuwe Veiligheidsproblemen en de Verenigde Naties.

Een conferentie in het kader van United Nations Day over drones, cyberaanvallen, nano-luchtvoertuigen, buitenlandse terroristische strijders, interstatelijke agressie, en wat de Verenigde Naties en het internationaal recht hieraan doen en hierover zeggen.

Een organisatie in samenwerking met GGS en KIB.

Een conferentie met:

 • Ambassadeur Werner Bauwens, Speciaal gezant en Directeur Verenigde Naties, Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.
 • Dr. William Boothby, Geneva Centre for Security Policy (via skype).
 • Dr. Tom Grant, Lauterpacht Centre for International Law, Cambridge University.
 • Ambassadeur Paul Huynen, Directeur Veiligheidsbeleid, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 • Ambassadeur Bart Ouvry, Directeur Mensenrechten, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 • Professor Tom Ruys, Vakgroep Internationaal Publiekrecht, Universiteit Gent.
 • Dr. Raphaël Van Steenberghe, Université catholique de Louvain.
 • Prof. Dr. Jan Wouters, Leuven Centre for Global Governance Studies, KU Leuven, Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN)

23 september – Ontwikkelingsdebat: Anti-Homowet in Oeganda: Wanneer trekken we aan de bel?

Een debat met:

 • Kristof Titeca (Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer)
 • Jan Beddeleem (Wish)
 • Ambassadeur Bart Ouvry (Directeur Mensenrechten, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken)
 • Stefaan Anrys (MO* magazine) stond in voor de moderatie.

21 mei – Conferentie: The Security Council: Is it Bankrupt?

Een organisatie in samenwerking met Egmont, UNRIC, APNU.

Een conferentie met:

 • Z.E. David Malone, Rector van de United Nations University en ondersecretaris-generaal van de VN
 • Ambassadeur Werner Bauwens, Speciaal Gezant, Directeur van het Departement Verenigde Naties van het Belgisch Ministerie voor Buitenlandse Zaken
 • Prof. Dr. Luk Van Langenhove, directeur van United Nations University – Institute for Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS)

16 januari – Ontwikkelingsdebat: Bedrijven en ontwikkeling: een brug (te ver)?

Een debat met:

 • Luc Bonte, voorzitter van ondernemers voor ondernemers
 • Michel Genet, directeur Greenpeace

2013

25 oktober – Conferentie: Wat Mangelt er aan het VN-Ontwikkelingssysteem en Hoe Lossen we Dit Op?

Conferentie georganiseerd naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties.  Het programma omvatte oa een keynote speech over Ontwikkeling en de Verenigde Naties op een Kruispunt door Dr. Bruce Jenks, Adjunct Professor, SIPA, Universiteit van Columbia, voormalig Assistent Secretaris-generaal , UNDP. Hij stelde het recente rapport, dat hij in samenwerking met Dr. Bruce Jones schreef, voor.

Een conferentie in samenwerking met het Leuven Centre for Global Governance Studies en UNRIC.

Een interactief panel met:

 • Z.E. Ambassadeur Carlos Appelgren, Ambassadeur van Chili bij België en de EU
 • Dhr. Christian Berger, Europese Dienst voor Extern Optreden
 • Z.E. Ambassadeur Patrick Gomes, Ambassadeur van Guyana bij België en het ACS Secretariaat
 • Dhr. Kris Panneels, DG Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, Belgisch Ministerie voor Buitenlandse Zaken
 • Dhr. Antonio Vigilante, Directeur UNDP en VN Vertegenwoordiger bij de EU, Brussel.

30 augustus – Conferentie: Post-2015 Sustainable Development Agenda: Global, Asian and European Perspectives.

De “G20 Seoul Development Consensus”, de “VN Ontwikkelingsdoelstellingen Top van 2010”, de “2012 Rio+20 Conferentie” en de “UNPD Global MDGs Conferentie (Bogota – 2013) zijn allen pogingen van de internationale gemeenschap, Aziatische en Europese actoren, om  de “Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDGs)” daadwerkelijk uit te voeren,  om beleids- en implementatiehiaten te identificeren en om nieuwe doelstellingen voor de post-2015 internationale ontwikkelingsagenda te bepalen. De “Sustainable Development Goals (SDGs)” opgesteld tijdens de  Rio+20 Conferentie,  plaatsen duurzaamheid centraal in dit proces.Het recente rapport van de “High-Level Panel of Eminent Persons”, ‘A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development’,dat in mei 2013 werd voorgelegd aan VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon, en het rapport ‘A Life of Dignity for All’ dat de Secretaris-Generaal op 21 augustus jl. uitbracht, zijn de meest recente mijlpalen in dit proces. Zij plaatsen duurzaamheid centraal, en focussen uitvoeriger dan de MDG’s op de economische, sociale en milieuvraagstukken. Zij belichten tevens het belang voor ontwikkeling van goed bestuur en rechtsstatelijke instellingen, de vrijheid van meningsuiting en open en verantwoordelijk bestuur alsook de nood aan inclusieve groei en jobcreatie. In het kader van deze belangrijke ontwikkelingen beoogde deze conferentie te reflecteren over, en de prioriteiten in te schatten van, de post-2015 duurzame ontwikkelingsagenda, meer specifiek vanuit een Europees en Aziatisch perspectief.

De conferentie brengt een groot aantal “high-level” experten van de VN, Europa en Azië samen die de belangrijkste verwezenlijkingen en uitdagingen zullen belichten. Bovendien beoogde deze conferentie bij te dragen tot een reflectie over de rol van handel, veiligheid en mensenrechten in de post-2015 duurzame ontwikkelingsagenda.

Een organisatie in samenwerking met het Leuven Centre for Global Governance, Seoul National University, Hitotsubashi University en UNRIC.

25 mei – Academische workshop “The Antarctic Treaty Regime: Legal and Policy Challenges”.

Een organisatie in samenwerking met Leuven Centre for Global Governance Studies en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

 • Het programma:
 • 09:00–10:00            Introductory Keynotes:                                                                            
 • Chair: Prof. Dr. Jan Wouters
 • Keynote by Prof. Dr.René J.M. Lefeber: Legal Aspects: Achievements and Challenges for the Antarctic Treaty System
 • Keynote by Prof. Dr. Kees J. Bastmeijer: The Antarctic Treaty System: Human Use and Protection of Antarctica ‘in the Interest of All Mankind’?
 • 10:00 –11:30           Panel 1: Challenges for the Antarctic Treaty System
 • Chair: Prof. Dr.Frank Maes
 • Tina Tin, Daniela Liggett, Patrick T. Maher: Human Engagement with the Antarctic Environment
 • Jessica O’Reilly: Technocratic Wilderness: An Ethnography of Scientific Expertise and Environment al Governance in Antarctica
 • Jane Verbitsky: Antarctic Tourism: Facing the Rubicon?
 • Gonchar and V. Lukin: Internal and External Challenges for the Antarctic Treaty Regime
 • 11:30–11:45            Coffee Break
 • 11:45–13:15            Panel 2: Legal and Policy Issues
 • Chair: Prof. Dr. Erik Franckx
 • Philippe Gautier : The Exercise of Jurisdiction over Activities in Antarctica
 • Jill Barrett: Exercise of Jurisdiction in the Antarctic Treaty Area in Relation to Non-Governmental Activities
 • Florica Toparceanu and Mihaela Cotta: Intersection of the Antarctic Treaty Regime with UNCLOS, Activity Control in the Antarctic Special Management Areas (ASMA) and Enforcement of Environmental Protection
 • Jorge Antonio Quindimil López : New Approaches to the Antarctic Treaty System from South America
 • 13:15–13:30            Concluding Remarks by the Organizers

22 april – Lunchcolloquium: De Belgische prioriteiten in de Verenigde Naties voor 2013.

Dit lunchcolloquium werd voorgezeten door de Directie- Generaal  Multilaterale Zaken en Mondialisering van de FOD Buitenlandse zaken, vertegenwoordigd door de Directie Verenigde Naties. Zij gaven de Belgische prioriteiten voor de Verenigde Naties in 2013 aan. Daarbij werd aandacht besteed aan de Belgische prioriteiten in de Algemene Vergadering. Daarnaast hebben ook andere Directies hun werk binnen de Commissies van de Algemene Vergadering toegelicht.

Deze directies waren: de Directie- Generaal  Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, de Directie Ontwapening, non-proliferatie en controle van de bewapening en de Directie Mensenrechten en Humanitaire Acties.

Een organisatie in samenwerking met APNU en de FOD Buitenlandse Zaken.

19 maart – Ontwikkelingsdebat: ‘Fragiele Staten: terrein voor verspilling of voor excellentie?’

 • Moderator:
 • Peter Verlinden, VRT-journalist.
 • Discussianten:
 •  Dirk Brems, expert fragiele staten DGD
 • Dirk Van der Maelen, federaal volksvertegenwoordiger SP-A
 • Bogdan Vandenberghe, Secretaris-generaal 11.11.11.

2012

13 december – Studienamiddag over het belang van monitoring van kinderrechten.

Tijdens drie presentaties en een paneldebat werd vanuit een kritische invalshoek ingegaan op kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen van kinderrechten in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten.

Een organisatie in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat en KEKI.

Sprekers:

 • Irene De Goede, Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
 • “Monitoring van kinderrechten: een kwantitatieve benadering”
 • Dr. Didier Reynaert, Vakgroep Sociaal Werk HoGent
 • “Kritische reflecties bij het Vlaamse beleid rond de monitoring van kinderrechten”
 • Leo Rutjes en Kitty Jurrius, Stichting Alexander Nederland.
 • “De rol van jeugdparticipatie en actiegericht jongerenonderzoek bij de monitoring van kinderrechten

Discussanten:

 • Gaëlle Buysschaert, Child Rights Officer UNICEF België
 • Philippe De Coene, Commissievoorzitter Parlementaire Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Prof. Dr. Maria De Bie, Vakgroep Sociale Agogiek UGent
 • Karin Maes, Voorzitter KinderrechtencoaliItie
 • Trees De Bruycker, Beleidsmedewerker Vlaams Jeugdbeleid
 • Christel Verhas, Hoofd Studiedienst Gezinsbond
 • Moderator: Kathy Lindeken

06 december – Ontwikkelingsdebat: Value for Money. Waar voor je Geld. Een Zege of Bedreiging voor Ontwikkelingssamenwerking.

Panelleden:

 • Stefan Dercon, Chief Economist DfID (Keynote speaker)
 • Marcus Leroy, voormalig diplomaat en attaché bij DGD (Discussant)
 • Sebastien Dibling, Financieel manager BTC te Rwanda (Discussant)
 • Mit Philips, Health policy analyst Artsen Zonder Grenzen (Discussant)
 • Paul Verlé, Hoofd Sectoriële en Thematische Expertise BTC (Moderator)

24 oktober – Academische zitting in het kader van de VN-dag: De Verenigde Naties en de Internationale Gemeenschap geconfronteerd met Mondiale Uitdagingen.

Sprekers:

 • Ere-ambassadeur Alex Reyn, Erelid van de VVN
 • Ere-ambassadeur Michel Adam, voorzitter van APNU
 • Dhr. André Flahaut, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Dhr. Didier Reynders, Minster van Buitenlandse Zaken

04 juni – Lunchlezing “De Groep van 20 en haar rol vis-à-vis de Verenigde Naties en de Europese Unie” door Prof. Jan Wouters, Directeur van het Leuven Centre for Global Governance Studies.

Een organisatie in samenwerking met VIRA.

30 mei – Ontwikkelingsdebat: Wat ze Zelf Doen, Doen ze Beter? Debat over Zuid-Zuid-Samenwerking.

Sprekers:

 • Dr. Sanussi Bilal, Hoofd Economic and Trade Cooperation Desk Europees Centrum voor het Management van Ontwikkelingsbeleid
 • Bert Jacobs, Doctorandus IOB
 • John Vandaele, MO*

29 maart – Ontwikkelingsdebat: Het is de Politiek, Stupid!

Debat over de Politieke Economie en Ontwikkelingssamenwerking. Sprekers:

 • Alex Duncan,DirecteurThe Policy Practice.
 • Paz Guzman,Expert governance BTC-CTB
 • Serge Beel,Hoofd Zuiddienst 11.11.11

17 februari – Lunchlezing “De verwezenlijkingen en de uitdagingen voor België in internationale vredesoperaties” door Dhr. Pieter de Crem, Minister van Defensie.

Een organisatie in samenwerking met VIRA.

22 maart – Colloquium: The Completion Strategy of the Rwanda Tribunal and the Refferral of Cases to Rwandan Courts.

Een organisatie in samenwerking met het Leuven Centre for Global Governance Studies en KULeuven Institute for International Law.

Tijdens dit colloquium kwamen verschillende sprekers aan bod:

 • Prof. Jan Wouters & Prof. Cedric Ryngaert, Leuven Centre for Global Governance Studies/Institute for International Law, KU Leuven
 • Prof. William Schabas (Middlesex University London)
 • Dr. Inneke Onsea (ICTR Office of the Prosecutor)
 • Dr. Luc Reydams (University of Notre Dame Law School, U.S., and University of Lublin, Poland)
 • Prof. Paul Lemmens, Institute for Human Rights, KU Leuven
 • Prof. David Scheffer, Northwestern University (U.S.) and former U.S. Ambassador-at-large for War Crime

2011

13 december – Ontwikkelingsdebat: Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad?

Uitgaande van een MO* paper geschreven door Marcus Leroy, voormalig diplomaat, werd die avond gediscussieerd, onder het moderatorschap van Gie Goris, over de ontwikkelingsproblematiek met volgende sprekers:

 • Marcus Leroy, bekleedde gedurende 35 jaar leidende posities in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN.
 • Sabine de Bethune, Voorzitter van de Belgische Senaat
 • Luuk Zonneveld, Directeur van Vredeseilanden

21 november – Lunchlezing “Crisismanager in New York – België in de VN Veiligheidsraad 2007-2008” door Dhr. Johan Verbeke, Ambassadeur van België in Londen en voormalig permanent vertegenwoordiger van België bij de VN in New York.

De heer Verbeke vertelde op zeer verhelderende wijze over de rol van België in de Veiligheidsraad en het respect dat het daar afdwong omwille van de kwaliteit die het bood ondanks haar kleine status. Daarnaast ging hij ook uitgebreid in op het debat omtrent een eventuele hervorming van de Veiligheidsraad.

Een organisatie in samenwerking met VIRA.

23 oktober – Academische zitting: Belgium, Europe and the Responsibility to Protect.

De sprekers tijdens deze zitting waren:

 • Prof. dr. Frank Maes, voorzitter van de VVN
 • Ere-ambassadeur Michel Adam, voorzitter van APNU
 • Dhr. Benoit Ryelandt, Adjunct van de Voorzitter van het Directiecomité, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Dhr. Antonio Vigilante, Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in België

13 mei – Lunchlezing “Mensenrechten in de wereld en Europa” door Prof. Baron Marc Bossuyt, Voorzitter van het Grondwettelijk Hof en voormalig Voorzitter van de VN Commissie Mensenrechten.

Het onderwerp van deze lezing betrof de mensenrechten in de wereld en Europa, meer bepaald de hedendaagse knelpunten.

Een organisatie in samenwerking met VIRA.

09 mei – Conferentie: The Vienna Convention on Diplomatic Relations at the Age of Fifty: State of Affairs and Challenges Ahead.

Tijdens deze conferentie kwamen verschillende sprekers aan bod tijdens drie panels waarbij diverse aspecten van diplomatiek en internationaal recht aan bod kwamen.

 • “Panel I: Selected Issues of Diplomatic and International Law” werd voorgezeten door Ambassadeur Jan Van Dessel (Voorzitter van het Belgisch Interministerieel Comité voor headquarter policy) en bevatte sprekers als Prof. Dr. Nicolas Angelet (ULB en VUB), Prof. Dr. Stefan Talmon (University of Oxford), Dr. Annemarieke Vermeer-Künzli (Universiteit Amsterdam) en Dhr. Carl Peeters,  Counsellor of Embassy.
 • “Panel II: The European Union, European Diplomacy and Diplomatic Law” werd voorgezeten door Dhr. Paul Rietjens (Directeur-generaal Juridische Zaken, FOD Buitenlandse Zaken) en bevatte sprekers als Prof. Dr. Stephan Keukeleire (KULeuven en Europacollege), Prof. Dr. Jan Wouters en doctorandus Sanderijn Duquet (Leuven Centre for Global Governance Studies) en Mr. Jacques Vantomme (European External Action Service).
 • “Panel III: The Evolution of Diplomacy” werd voorgezeten door Ambassadeur Dirk Wouters (Kabinetchef van de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken) en bevatte sprekers als Prof. Dr. Richard Langhorne (University of Buckingham en Rutgers University), Prof. Dr. Jan Melissen (Clingendael Instituut), Prof. Dr. Alan Henrikson (Europacollege en Tufts Univesity) en Ambassadeur Frans baron van Daele.

04 maart – Lunchlezing “de verwezenlijkingen, de pijnpunten en de uitdagingen van de internationale (straf)rechtspraak en haar specifieke inbreng in het bereiken van nationale verzoening en wereldvrede” door de heer Serge Brammertz, hoofdaanklager bij het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië.

Een organisatie in samenwerking met VIRA.

2010

08 november : Seminarie ‘Noodhulp’.

Dit seminarie behandelde de relatie tussen humanitaire actie en noodhulp in de context van “good humanitarian donorship”. Noodhulp wordt gezien als een deel van een geïntegreerde humanitaire actie, naast preventie, rehabilitatie en de meer structurele ontwikkelingshulp. Bij de coördinatie van deze elementen spelen de VN-familie, de publieke donoren, NGO’s en getroffen, ontvangende landen een cruciale rol. 

Een organisatie in samenwerking met het Steunpunt Buitenlands Beleid Universiteit Antwerpen, UNICEF Internationaal  Bureau en het VG Departement Internationaal Vlaanderen.

Sprekers van dit seminarie:

 • Welkomstwoord: Prof. Dr. Em. Neri Sybesma – Knol (Erevoorzitter VVN)
 • Welkomstwoord: Koen Jongbloet (Afdelingshoofd Afdeling Beleid, Departement internationaal Vlaanderen,Vlaamse Gemeenschap)
 • VN visie: UNOCHA: Dhr. Antoine Gerard (Head of Liaison Office UNOCHA in Brussels)
 • De rol en ambities van UNICEF in humanitaire acties en de link met de VN : Sylvie Fouet (Adviser Humanitarian / Transition Policies & Programmes UNICEF, UNICEF Brussels office)
 • De rol van donorlanden in een EU context: Dhr. Geert Vansintjan  (Afdelingshoofd Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking)
 •  Kleine donoren en de hervorming in de humanitaire hulparchitectuur: case studie Vlaanderen: Dhr. Evert Waeterloos (Senior Researcher, Steunpunt Buitenlands Beleid)
 • Perspectieven van Europese NGO’s: Inge Brees (Advocacy and Communication Officer, Voluntary                                                                                        Organisations in Cooperation in Emergencies, VOICE)
 • Perspectieven van Belgische/Vlaamse NGO’s: Myriam Van Belle (Oxfam Solidariteit)

27 oktober – Seminarie  “Noord-Korea: Een land als (g)een ander?”

Hierbij had men aandacht voor de Koreaanse geschiedenis, de binnenlandspolitieke situatie in Noord-Korea en de perceptie van Noord-Korea op het Koreaanse schiereiland, regionaal en globaal.

Een organisatie in samenwerking met de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Sprekers:

 • Frank Maes (Universiteit Gent)
 • Koen De Ceuster (Universiteit van Leiden)

24 oktober – Academische zitting “België, Europa en de Verenigde Naties”

Academische zitting ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties waarbij de oprichting van de organisatie in 1945 wordt herdacht.

Een organisatie in samenwerking met de Stad Brussel, UNOB (UN Office Brussels).

Sprekers :

 •  Burgemeester:  Freddy Thielemans
 •  VVN Voorzitter: Frank Maes
 • APNU Voorzitter: Michel Adam
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Steven Vanackere
 • Vertegenwoordiger van de Secretaris- Generaal van de VN in België: Antonio Vigilante
 • Videoboodschappen van de Secretaris-Generaal  van de VN, de heer Ban Ki-moon, en van de voorzitter van de Europese Raad, de heer Herman Van Rompuy

14-16 september – Internationale conferentie ‘Linkages between biodiversity and climate change’

Aan het colloquium ging een workshop over ‘Human rights and environmental law’.

Een organisatie in samenwerking met  IUCN Academy of Environmental Law.