Publicaties

De VVN heeft een hele reeks publicaties op haar naam staan die een inzicht bieden in de werking van de Verenigde Naties of gerelateerde thema’s.

Individuele boeken

Wereldvisie reeks

Wereldvisie is een monografieënreeks van de Vereniging voor de Verenigde Naties. Inmiddels verschenen reeds een tiental boeken. De boeken in de reeks zijn toegankelijk geschreven en brengen de activiteiten van de Verenigde Naties in ruime zin kritisch in kaart. De thema’s die in deze reeks aan bod komen zijn wereldomvattend en spreken iedereen aan die met de hedendaagse maatschappij begaan is: veiligheid, terrorismebestrijding, wapenbeheersing,vredesoperaties, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, …

Bij al deze thema’s is de rode draad het belang van een geïnstitutionaliseerde internationale samenwerking in een gemondialiseerde wereld.

Deze boeken kunnen online worden besteld:

Tijdschrift