Stagelezingen

De Vereniging voor Verenigde Naties is aanwezig op een heel aantal stagelezingen en beurzen voor studenten uit het hoger onderwijs, doorheen het jaar. Er worden lezingen gegeven over stagemogelijkheden bij de VN, hoe men een stage op het spoor kan komen en de mogelijkheid tot financiering hiervan. Verder biedt VVN geregeld ook info over tewerkstellingsmogelijkheden binnen het VN-systeem op deze lezingen. Indien VVN met een stand aanwezig is op een beurs, kan men daar infobrochures vinden over de vereniging, de VN en stagemogelijkheden. Verder is men op de VVN-stand ook welkom voor een extra woordje uitleg.

Indien u een stagelezing wenst aan te vragen kan dat via info@vvn.be.