Over de VN

“Wij, de volken van de Verenigde Naties, hebben besloten onze inspanningen te verenigen om [verdraagzaamheid, vrede en veiligheid en de economische en sociale vooruitgang van alle volken] te verwezenlijken”.

Reeds meer dan 60 jaar zetten de Verenigde Naties zich in voor een betere wereld. De werking van de VN kent een wisselend verloop. Toch blijft de VN een belangrijke plaats innemen in het menselijk streven naar een langdurige vrede en duurzame ontwikkeling.

De Verenigde Naties is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van van vrede en veiligheid, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, ontwapening, terrorisme, humanitaire en gezondheidsnoodtoestanden en gendergelijkheid.

De Verenigde Naties bieden ook een forum voor debat aan hun leden in de Algemene Vergadering, de VN-Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad en het Internationaal Gerechtshof.

Daarnaast heeft de Verenigde Naties ook nog een divers aantal gespecialiseerde organisaties zoals UNESCO, de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP),…

Door het aanmoedigen van dialoog tussen zijn leden, en het aanbieden van een platform om onderhandelingen te kunnen voeren, is de Verenigde Naties  voor overheden een mechanisme geworden om zowel overeenkomsten te vinden als problemen op te lossen.