Lid worden

Lidmaatschap

VVN/UNA Flanders Belgium

Bedankt voor uw interesse om lid te worden van de Vereniging voor de Verenigde Naties!

Als lid ontvangt u in 2020 onze maandelijkse digitale nieuwsbrief, kunt u gratis deelnemen aan de openingsavond van Model United Nations (MUN) en aan minstens 2 grote netwerkevenementen zoals het SDG-Forum Belgium en UN Day Flanders. Daarnaast werken we voor onze leden aan kortingformules voor boeken en betalende conferenties. Tot slot bereiden we een werkbezoek voor aan de FAO, UNA Italy en de Vertegenwoordiging van de Vlaamse Vertegenwoordiging in Rome. Onze Algemene Vergadering zal ook dit jaar worden aangevuld met een panelgesprek en een gegidst museumbezoek.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor individuen:
Volwassenen: €50
Partnerlidmaatschap (voor twee partners wonend op hetzelfde adres): €90
Belgisch lidmaatschap (voor VVN én Association pour les Nations Unies): €65
Jongeren (tot 30 jaar): €15
Leden VVN Jongeren (UNYA): €10

Gelieve een e-mail te sturen naar info@vvn.be met als onderwerp ‘Aanvraag lidmaatschap VVN 2020’ en de vermelding van uw naam, geboortedatum en het te betalen tarief. Gelieve daarbij het lidgeld te betalen op het rekeningnummer BE90 0010 4683 6932 met vermelding van uw naam en ‘Lidmaatschap VVN 2020’.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor organisaties/bedrijven/overheden:
Non-profitorganisaties (voor VVN): €200 (voordelen lidmaatschap voor 4 personen)
Bedrijven, hoger onderwijs instellingen, overheidsdiensten, lokale besturen (voor VVN): €500 (voordelen lidmaatschap voor 4 personen)
Koepelorganisaties (voor VVN): €750 (voordelen lidmaatschap voor 6 personen)

Gelieve het lidgeld te betalen op het rekeningnummer BE90 0010 4683 6932 met vermelding van naam organisatie en ‘Lidmaatschap VVN 2020’ en een e-mail te sturen naar info@vvn.be.

Voor vragen of meer info: stuur een e-mail naar info@vvn.be !

VVN Jongeren/UNYA Flanders Belgium

De jaarlijkse bijdrage werd vastgelegd op 5 euro. Jongeren en studenten die lid willen worden van UNYA Flanders kunnen hiervoor hun lidmaatschap aanvragen via hun locale chapter in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Leden van UNYA Flanders kunnen in ruil deelnemen aan exclusieve bezoeken aan de VN, EU en NAVO in Brussel en krijgen de kans om een inzicht te kunnen krijgen in de diplomatieke wereld met onze ambassadebezoeken in Brussel. De leden worden hiernaast ook uitgenodigd op alle UNYA Flanders activiteiten en op onze jaarlijkse Algemene Vergadering. De leden krijgen in ruil ook een mooie lidkaart van UNYA Flanders!

Voor meer info: stuur een e-mail naar finance@unyaflanders.be !