Stagefinanciering Vlaamse Overheid

Stagefinanciering?

De meeste stages bij internationale organisaties zijn onbezoldigd. Door de financiële last die een stage met zich meebrengt kunnen veel jongeren in Vlaanderen dan ook niet deelnemen aan stageprogramma’s. Voor jonge afgestudeerden en jonge professionals vormt dit een grote belemmering voor wat de eerste stap naar een carrière in de openbare sector zou kunnen zijn. Nochtans is zo een stage voordelig voor zowel stagiair als ontvangende organisatie. De eerste doet belangrijke werkervaring op en de laatste ziet haar activiteiten ondersteund door een heel gemotiveerde en hoog gekwalificeerde jonge professional.

Daarom biedt de Vlaamse regering subsidies aan om jonge mensen te helpen deze hindernis te overwinnen. Hiermee wil de Vlaamse regering  zowel de organisatie als de stagiair  helpen. De jongeren krijgen met deze subsidie de nodige financiële steun om een stage bij een internationale organistie haalbaar te maken. Tegelijkertijd vergemakkelijkt de Vlaamse overheid de verspreiding van Vlaamse expertise, en bouwt ze een sterk en initiatiefrijk netwerk van professionelen bij internationale organisaties uit.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Kandidaten moeten jonger dan 35 jaar zijn op het moment dat de stage aanvangt. De kandidaat moet zelf een stageplaats vinden, maar de Vlaamse overheid publiceert op verschillende media regelmatig openstaande stage- aanbiedingen. Subsidies kunnen aangevraagd worden ten laatste op de dag voor de aanvang van de stage.

Voorwaarden voor subsidiëring

– De aanvrager is niet ouder dan 34 jaar bij aanvang van de stage

– De aanvrager heeft een aanbod gekregen voor stage bij één van de internationale organisaties uit de besluiten en kan dit aantonen

– De aanvrager heeft met succes een diploma behaald aan een instelling van secundair of hoger onderwijs die gefinanciers of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap

– De stage zelf duurt minimum twee en maximum 6 maanden

– De stage moet plaatsvinden in één van de internationale organisaties die vermeld worden in de besluiten

– De stage gebeurt in overeenstemming met de vereisten van de betrokken organisatie

Meer, en uitgebreidere informatie omtrent de regelgeving en voowaarden voor subsidies, internationale organisaties en locaties die in aanmerking komen voor subsidiëring, alsook de aanvraagformulieren en vacatures zijn terug te vinden op de website Flanders Trainee Programme.

Uitgebreidere informatie omtrent

– Voorwaarden, locaties, en aanvraagprocedure vindt je in het PDF document hier, van dit document bestaat ook een Engelstalige versie.  Een overzicht van mogelijke stage- organisaties vindt je hier.

Voor meer informatie

Website: www.vlaanderen.be/FTP

E-mail: stages@vlaanderen.be (t.a.v. Mr. Bruno Van Leeuw)

Vacatures worden ook regelmatig gepost op de Fanpagina Subsidieprogramma Vlaamse overheid- Stages bij internationale organisaties op Facebook.

Praktische informatie rond vervoer, verblijf, verzekering… kan je vinden op de site van Go Strange.

Op Facebook zijn er pagina’s van stagiairs met veel praktische tips en goede raad. Dit is ook een goede manier om nieuwe vrienden te maken en een sociaal leven op te bouwen op de bestemming van je stage. Voorbeelden hiervan zijn de pagina van de stagiairs op het VN hoofdkwartier in New York , de pagina van de VN stagiairs in Brussel, en de pagina van stagiairs in Genève.