Archief

2017

15 december – Lunchlezing “Towards a Pollution-Free Planet: A Report from the Recent UN Environment Assembly” met dhr. Ulf Björnholm (Director UN Environment Brussels)

22 november – Lunchlezing “Business and Human Rights: Belgian and International Recent Developments” met mevr. Hélène De Bock (Deputy Director Human Rights and Democracy, Belgian Ministry of Foreign Affairs)

24 oktober – Lezing n.a.v. VN-Dag “Sustainable Development Goals: Fit for Purpose?” door Prof. Dr. Jan Vandemoortele (Dr. Development Economics & Co-architect MDG’s)

18 oktober – Lunchlezing “Worlds Apart: Reproductive Health & Rights in an Age of Inequality”  door mevr. Sietske Steneker (Directeur UNFPA kantoor Brussel).

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 september – Lunchlezing “Globale Strategieën voor de Gezondheid van Vrouwen, Kinderen en Jongeren in het licht van de SDG’s” door prof. dr. Marleen Temmerman (Hoofd Departement Obstetrie en Gynaecologie Aga Khan Universiteit, Kenia & voormalig Hoofd Departement Reproductieve Gezondheid en Onderzoek, Wereldgezondheidsorganisatie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 juli – Lunchlezing “De VN Ontwikkelingspijler en Vrede en Veiligheidspijler” door mevr. Maria Luisa Silva (Directeur UNDP Genève) en dhr. Rory Keane (Head of UNLOPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 juni – Lunchlezing “Het internationale strafrechtsysteem: het begin van het einde of het einde van het begin?” door Prof. Chris Van den Wyngaert, rechter bij het Internationaal Strafhof

 

 

 

29 mei – Lunchdebat “Duurzame Vrede en de VN: Welke Rol voor de EU en haar Lidstaten?” – Een debat naar aanleiding van de Internationale Dag van de VN-Blauwhelmen met o.a. Professor Joachim A. Koops (Decaan Vesalius College Brussel en Directeur Global Governance Institute), Dhr. Kamiel Mesie (Associate Political Affairs Officer, UN Liaison Office for Peace and Security) en Ambassadeur Werner Bauwens.

 

24 mei – Lunchlezing “De Aanpak van Hedendaagse Vormen van Gedwongen Arbeid: het Perspectief van de Internationale Arbeidsorganisatie” door Mevr. Irène Wintermayr (ILO Brussel)

08 mei – Lunchlezing “IOM als Nieuw VN Agentschap voor Migratie: Uitdagingen in en buiten de EU” door Dhr. Eugenio Ambrosi, Regionaal Directeur van het IOM Regionaal Bureau voor de EU, Noorwegen en Zwitserland

 

 

 

 

24 april – Lunchlezing “Naar een Betere Bescherming voor Vluchtelingen” door Mevr. Andrea Vonkeman (UNHCR)

 

 

 

 

24 februari – Lunchlezing “Hoe Verenigd zullen onze Naties zijn in 2017?” door Z.E. Ambassadeur Werner Bauwens

13 februari – Lunchlezing “How to Promote International Organizations in Times of Populism?” door Mevr. Deborah Seward (Director UNRIC)

 

2016

12 december – Lunchlezing “The United Nations and Human Rights: Achievements and Challenges” door Prof. dr. Marc Bossuyt (Voormalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof, lid van het VN Comité ter uitbanning van rassendiscriminatie en lid van het Permanent Hof van Arbitrage te Den Haag)

21 oktober – Lunchlezing “The UN in Vienna” door ambassadeur Willem Van de Voorde (Permanent Vertegenwoordiger België bij de VN in Wenen)

12 oktober – Lunchlezing “Nuclear Disarmament” door dhr. Sigurd Schelstraete (Disarmament and Non-Proliferation Department; Nuclear, chemical and biological weapons, missile technology; National Authority for the Chemical Weapons Convention; Ministry of Foreign Affairs, Belgium)

28 september – Lunchlezing “25-jaar samenwerking tussen Vlaanderen en de IAO” door dhr. Kris Dierckx (Algemeen vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de VN)

23 mei – Lunchlezing “Europa en de Mensenrechten anno 2016: de Nood aan Blijvende Betrokkenheid van de Verenigde Naties” door dhr. Jan Jarab (Regionale Vertegenwoordiger voor Europa van de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten)

30 april – Lezing “VN-comité ter uitbanning van rassendiscriminatie” door Prof. Marc Bossuyt (Lid Permanent Hof van Arbitrage, Lid VN-comité ter uitbanning van rassendiscriminatie, voormalig voorzitter Grondwettelijk Hof, voormalig voorzitter VN-commissie mensenrechten).

9 maart – Lunchlezing “The United Nations: No Business as Usual in 2016” door Z.E. Ambassadeur Werner bauwens (Adjunct Directeur-Generaal voor Multilaterale Zaken, Directeur VN, Ministerie van Buitenlandse Zaken)

03 maart – Lunchlezing “The Next Generation of UN Peace Operations: People, Politics, Partnerships” door dhr. Rory Keane (Hoofd van het United Nations Liaison Office for Peace and Security te Brussel)

16 februari – “Het VN panel van experten in de Centraal Afrikaanse Republiek” door Melanie de Groof (VN Expertenpanel voor de Centraal Afrikaanse Republiek). Een lezing van de UGent, Faculteit Rechtsgeleerdheid i.s.m. de VVN.

2015

20 oktober – Lunchlezing “Civil society in de Verenigde Naties: de moeilijke opdracht van het NGO-comité” door Peter Verbrugghe (VN-dienst van de FOD Buitenlandse Zaken).

08 oktober – Lunchlezing “The Sustainable Development Goals: a de-brief from the UN summit” door Pieter Leenknegt (Coördinator VN Ontwikkelingsagenda, Belgische Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp).

29 mei – Lunchlezing “Responsibility to Protect at 10: from principle to practice” door Timothy Synhaeve (Attaché bij het Bureau van de Verenigde Naties van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

18 maart – Lunchlezing “The UN and the EU in Human Rights: an ever closer partnership?” door Jan Jarab (Regionale Vertegenwoordiger voor Europa van de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten).

04 februari – Lunchlezing “Towards the 70th birthday of the United Nations: an update on reform and renewal” door Ambassadeur Bénédicte Frankinet (Belgische Permanente Vertegenwoordiger bij de VN in New York).

2014

10 december – Lezing “De Participatie van de Europese Unie in de Mensenrechtenfora van de VN: Recente Ontwikkelingen” door Mevr. Friederike Tschampa (Directoraat Mensenrechten en Democratie van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS)).

Een organisatie van de VVN, GGS en Frame in het kader van de internationale dag voor mensenrechten.

13 november – Lezing “De Hervorming van het VN-systeem: Ontwerpen voor een Werkbare Wereld” door Prof. Joseph E. Schwartzberg (professor emeritus in de geografie aan de Universiteit van Minnesota).

Een organisatie van de VVN, KIB en het GGS in het kader van de uitgave van zijn boek “Transforming the United Nations System: Designs for a Workable World”.

25 september – Lunchlezing “Groeiende Ongelijkheid en Sociale Onrust in de Wereld” door Raymond Torres (directeur van het onderzoeksdepartement van het ILO).

16 juni – Lunchlezing over “UN Women en de EU: een Partnerschap voor Gendergelijkheid en de Empowerment van Vrouwen” door Dagmar Schumacher (Directeur, Brussels Bureau van UN Women).

05 juni – Lunchlezing “De kost van VN vredesmissies: Een Voordelige Zaak of Weggegooid Geld?” door Ambassadeur Peter Maddens (Voormalig Lid van het VN Adviescomité Administratieve en Budgettaire Vragen (ACABQ), Directeur Globale Economische Zaken, Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken).

23 april – Lunchlezing “Een terugblik op hun deelname aan de 58ste sessie van de Commissie van het Statuut van de Vrouw in New York” door Jeroen Decuyper (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 13 Mannen) & Marian Vandenbossche (Gelijke Kansen Vlaanderen).

Een organisatie van de VVN, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en APNU.

09 april – Lunchlezing “UNIDO en de Europese Unie: een partnerschap voor inclusieve en duurzame industriële groei” door Christophe Yvetot (UNIDO vertegenwoordiger bij de Europese Unie, Hoofd van Bureau van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling in Brussel).

15 maart – Lezing ” De charge van de diplomatieke brigade – De VN, de EU, de NAVO en de crisis in Oekraïne.” door Prof. Dr. Sven Biscop (Dircteur Europa in de Wereld, Egmont Instituut, Professor internationale betrekkingen aan de UGent en het Europacollege).

20 februari – Lezing “de Kernuitdagingen voor een Wereldwijde bescherming van Arbeidsrechten” door Gilbert F. Houngbo (adjunct directeur-generaal IAO).

Een organisatie van het Centre for Global Governance Studies en de Internationale Arbeidsorganisatie i.s.m. de VVN, Frame en Gresi FWO.

2013

11 december – Lunchlezing “De Tempel van de Vrede. Vredesconferenties van den Haag, Andrew Carnegie en de bouw van het Vredespaleis (1898-1913)” door Prof. dr. Randall Lesaffer (Professor Rechtsgeschiedenis en deeltijds professor Internationale en Europese Rechtsgeschiedenis).

03 december – Lunchlezing “UNESCO en de EU: een samenwerking in de frontlinies van vrede” door Mevr. Marie Paule Roudil (Head of the UNESCO Liaison Office in Brussels and UNESCO Representative to the European Union).

Een organisatie van de VVN ism met UNESCO en UNRIC.

12 november – Lunchlezing “UNRWA en de Europese Unie: een dynamisch partnerschap” door Matthias Burchard (Directeur, UNRWA Representative Office to the EU).

04 november – Lezing “De Gebroken Spiegel: Blijvende Fragmentatie in het Landschap van het Internationale Milieubeleid, Post-Rio” door Pieter Leenknegt (Belgische Adjunct-Permanente Vertegenwoordiger bij het VN milieuprogramma (UNEP) in Nairobi).

17 oktober – Lezing “Global right to food movement” door Prof. Olivier De Schutter.

14 oktober – Lunchlezing “De zoektocht naar een post-2015 agenda voor de internationale gemeenschap” door dr. Jan Vandemoortele.

07 oktober – Lezing “Politics of UN financing – functioning of the 5th Committee of the General Assembly” door Dhr. Jan De Preter (Former Belgian delegate to the 5th Committee of the General Assembly of the UN).

20 september – Lezing “De 24e sessie van de UN HRC: Een Belgisch perspectief” door Mevr. Veronique Joosten (Head of Section, Human Rights Department, Belgian Ministry of Foreign Affairs).

01 juli – Lunchlezing “De Bijdrage van het High Level Panel Rapport tot de Post-2015 Ontwikkelingsagenda” door Dhr. Kris Panneels (Speciaal Adviseur voor Multilateraal Beleid, Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp).

23 mei – Lezing “Arms Trade Treaty: Genesis, Diplomatic Process and Follow-Up” door Ambassadeur Werner Bauwens (Special Envoy for Disarmament and Non-Proliferation, Belgian Ministry of Foreign Affairs).

26 maart – Lunchlezing “de toekomst van de Verenigde Naties” door Prof. Dr. Thomas G. Weiss (Presidential Professor at The CUNY Graduate Center in New York).

13 maart – Lunchlezing “Humanitarian Business” door Prof. Dr. Thomas G. Weiss (Presidential Professor at The CUNY Graduate Center in New York), met commentaar verzorgd door Dhr  Mr. Antoine Gérard (Hoofd van het OCHA Liaison kantoor te Brussel).

07 maart – Lunchlezing “Vlaanderen in de Verenigde Naties” door Mevr. Julie Bynens (Vlaams Vertegenwoordiger bij deze multilaterale instellingen in Genève).

2012

19 november – Lezing “De huidige situatie in Syrië en het concept interventionisme” door Brig. Gen. Jo Coelmont (Voormalig Belgische Permanente Vertegenwoordiger bij het Militair Comité van de EU en de WEU).

27 oktober – Lezing ” De rol van Vlaanderen en België in de globale wapenhandel” door Dhr. Nils Duquet (Onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut).

19 oktober – Paneldebat mbt de Post-Milleniumdoelstellingen over de noodzakelijk stappen ter voltooiing van de MDGs, de lessons learned, en hun nut en doelstelling na 2015 door Brice Lalonde (Executive Coordinator for Rio+ 20*), Antonio Vigilante (Directeur of UN/UNDP office in Brussels), Peter Moors (Algemeen Directeur DGOS) en Leo Williams (Beyond 2015 Internationaal Coordinator). Het debat werd gemodereerd door Gie Goris, Chief Editor of MO Magazine.

Een organisatie van de VVN in samenwerking met  APNU, UNRIC en Millennium Film Festival.

27 september – Lezing “Het functioneren van de Gacaca rechtspraak in postgenocide Rwanda” door Dhr. Bert Ingelaere (Onderzoeker aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB), aan de UGent).

25 juni – Lunchlezing “Chicago-NATO-top en de rol van de NAVO in de internationale betrekkingen” door Ambassadeur Rudolf Huygelen (Permanente Vertegenwoordiger van België bij de NAVO).

30 mei – Lezing “Prioriteiten van UNESCO over onderwijs en cultuur” door Mevr. Marie-Paule Roudil (Directrice van het verbindingskantoor van UNESCO te Brussel en vertegenwoordiger van UNESCO bij de Europese Gemeenschap).

Een organisatie van de VVN ism het Vredescentrum te Antwerpen.

22 mei – Lezing met Mevr. Gloria Atiba Davies (Hoofd van de Gender and Children Unit aan het Internationaal Strafhof) over het functioneren van het Internationaal Strafhof in de actuele context. Meer specifieker vertelde ze over haar werk als Hoofd van de Gender and Children Unit en als Victims Expert aan het Internationaal Strafhof.

26 april – Lunchcolloquium ” ‘Nuclear Security Summit’ te Seoel en de actuele dreigingen van nucleaire proliferatie en terrorisme” door Amb. Werner Bauwens (Speciale Gezant voor Ontwapening en Non-proliferatie van de FOD Buitenlandse Zaken), Prof. Dr. Tom Sauer (Professor Internationale Veiligheid aan de Universiteit Antwerpen en expert nucleaire (non-)proliferatie) en Dhr. Tomas Baum (Directeur van het Vlaams Vredesinstituut en gespecialiseerd in wapenbeheersing en exportcontrole).

05 maart – Lancering nieuwste monografie: Migratie Winnaars en Verliezers + paneldebat over het onderwerp van de monografie door Dhr. Jozef De Witte (Directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding), Dhr. Pascal Reyntjens (functionaris bij de Internationale Organisatie voor Migratie), Dhr. Didier Vanderslycken (stafmedewerker van Kerkwerk Multicultureel Samenleven), Mevr. Nicole De Moor (mede-auteur en doctorandus aan de Universiteit Gent rond milieumigratie). Het debat werd gemodereerd door Dhr. Gie Goris van MO* Magazine.

2011

19 oktober – Lezing “De Belgische prioriteiten tijdens de 66ste Algemene Vergadering van de VN” door Ambassadrice Marie-Louise Vanherk, Dhr. Werner Bauwens over de ontwapeningsproblematiek, Mevr. Emmanuelle de Foy over de Veiligheidsraad, Dhr. Ulrik Lenaerts over duurzame ontwikkeling, Dhr. Alexis Colman over juridische zaken en Dhr. Michel Thielemans over mensenrechten.

Een organisatie van de VVN in samenwerking met APNU.

19 september – Lezing “Building Regions – The Regionalization of the World Order” door Prof. Luk van Langenhove (Directeur van het Institute on Comparative Regional Integration Studies van de United Nations University (UNU-CRIS) in Brugge).

27 mei – Lezing “Het Global Compact Initiative van de VN (de doelstellingen, de principes en het lidmaatschap van bedrijven)” door Mevr. Iris Van der Veken (Voorzitter van het Global Compact Network Belgium).

20 mei – Lunchlezing “De VN en terrorisme: wat doet de VN tegen terrorisme in zaken zoals het gebruik van het internet, massavernietigingswapens en het bijstaan van slachtoffers van terrorisme” door Dhr. Janos Tisovszky (Onderdirecteur van UNRIC en lid van het Counter-Terrorism Implementation Task Force van de Secretaris-Generaal van de VN).

14 april – Lezing “De nieuwe ontwikkelingen in het internationaal humanitair recht” door Dhr. Roeland Neyrinck (Juridisch adviseur van het Rode Kruis Vlaanderen)

25 januari – Lunchlezing “De procedures en de moeilijkheid van een hervorming van de VN Mensenrechtenraad” door Dhr. Hugo Brauwers (Consul-Generaal en Adjunct Permanent Vertegenwoordiger te Genève).

2010

29 juni – Lezing “Het belang van de niet – militaire aspecten van vredesoperatie” door Generaal Jo Coelmont.

28 mei – Lezing “The role of the UN General Assembly and its President in conflict prevention and solution” door Srgjan Kerim.

05 mei – Lezing “Taking the MDGs Beyond 2015: Hasten Slowly” door Dhr. Jan Vandemoortele.

25 maart – Lezing “De Europese prioriteiten tijdens de 65ste Algemene Vergadering van de VN” door Ambassadrice Marie – Louise Van Herck.

24 maart – Lezing “Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts” door Prof. Dr. Brauch

18 maart – Lezing “Delivering as one’: ‘Strengthening country-level response to gender-based violence” door Erin Kenny.

08 maart – Lezing “UN – EU Relations” door Patricia O’Brien.

01 februari – Lezing door Radhika Coomaraswamy over haar ervaring als Special Representative on Children and Armed Conflict en als Special Rapporteur on violence against women.