VVN Jongeren / UNYA Flanders

VVN Jongeren (UNYA Flanders) is de jongerenafdeling van de Vereniging voor de Verenigde Naties. Sinds 2006 zijn we actief in heel Vlaanderen en Brussel, en richten ons specifiek op jongeren en studenten.

Zeer kort gezegd houden we ons bezig met internationale thema’s die op de agenda van de VN staan, of volgens ons op de agenda van de VN zouden moeten staan. Tevens proberen we het belang van internationale samenwerking te benadrukken in al onze activiteiten, de beginselen en principes van de VN zijn daarbij een belangrijke leidraad.

UNYA Flanders bestaat uit een overkoepelend bestuur en lokale afdelingen in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, die ieder hun eigen werking en bestuur hebben. UNYA Flanders organiseert, met de steun van het netwerk van VVN, activiteiten gericht op jongeren en studenten over de Verenigde Naties en het buitenlands beleid van België en Vlaanderen. Daarnaast worden de leden van UNYA Flanders ook betrokken bij alle aspecten van de werking van VVN.

Spreken deze onderwerpen je aan, en zou je graag actief meewerken binnen onze vereniging?

Spring eens binnen op een activiteit of stuur een mailtje naar één van de Chapters die actief zijn in de volgende steden:

Wil je graag lid worden van VVN Jongeren/UNYA Flanders?

De jaarlijkse bijdrage werd vastgelegd op 5 euro. Jongeren en studenten die lid willen worden van UNYA Flanders kunnen hiervoor hun lidmaatschap aanvragen via hun locale chapter in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Leden van UNYA Flanders kunnen in ruil deelnemen aan exclusieve bezoeken aan de VN, EU en NAVO instellingen in Brussel en krijgen ze de kans om een inzicht te kunnen krijgen in de diplomatieke wereld met onze ambassadebezoeken in Brussel. De leden worden hiernaast ook uitgenodigd op alle UNYA Flanders activiteiten en op onze jaarlijkse Algemene Vergadering. De leden krijgen in ruil ook een mooie lidkaart van UNYA Flanders!

Voor meer info: stuur een mailtje naar finance@unyaflanders.be !

Regionaal UNYA Flanders bestuur

President
Ricardo Alfaro
E-mail: president@unyaflanders.be

 

 

 

Liaison Deputy President
Samia Fettaka
E-mail: liaison@unyaflanders.be

 

 

 

MUN Deputy President
Antoine Bakhash
E-mail: mun@unyaflanders.be

 

 

 

Public Relations Deputy President
Kate Criel
E-mail: pr@unyaflanders.be

 

 

 

Public Relations Deputy President
Niko Vandebos
E-mail: pr@unyaflanders.be

 

 

 

Finance Deputy President
Corneel Weyers
E-mail: finance@unyaflanders.be