VVN Youth

VVN Youth is de jongerenafdeling van de Vereniging voor de Verenigde Naties. Sinds 2006 zijn we actief in heel Vlaanderen en Brussel, en richten ons specifiek op jongeren en studenten.

Zeer kort gezegd houden we ons bezig met internationale thema’s die op de agenda van de VN staan, of volgens ons op de agenda van de VN zouden moeten staan. Tevens proberen we het belang van internationale samenwerking te benadrukken in al onze activiteiten, de beginselen en principes van de VN zijn daarbij een belangrijke leidraad.

VVN Youth bestaat uit een overkoepelend bestuur en lokale afdelingen in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, die ieder hun eigen werking en bestuur hebben. Leden van VVN Youth zijn steeds lid van VVN. VVN Youth organiseert, met de steun van het netwerk van VVN, activiteiten gericht op jongeren en studenten over de Verenigde Naties en de het buitenlands beleid van België en Vlaanderen. Daarnaast worden de leden van VVN Youth betrokken bij alle aspecten van de werking van VVN.

Spreken deze onderwerpen je aan, en zou je graag actief meewerken binnen onze vereniging? Spring eens binnen op een activiteit of stuur een mailtje naar één van de Chapters die actief zijn in de volgende steden: