VVN Model United Nations

VVN MODEL UNITED NATIONS 2015

Vlaamse studenten strijden voor een diplomatie-award in de prestigieuze interuniversitaire VVN Model United Nations

Van 26 tot en met 29 november organiseert de Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN) de elfde editie van haar jaarlijkse interuniversitaire Model United Nations (MUN). Deze editie vindt plaats in de Erasmus Hogeschool Brussel – Campus Bloemenhof en geeft 48 universiteitsstudenten de kans om in deze unieke setting deel te nemen aan een simulatieoefening van de VN-Veiligheidsraad. Vier Vlaamse universiteiten van Vlaanderen (KU Leuven, UAntwerpen , VUB  en UGent) vaardigen, met de gewaardeerde steun van de Vlaamse overheid, studenten af naar Brussel om er vier dagen lang de rol van diplomaat aan te nemen, een land te vertegenwoordigen en te debatteren over een bestaand en recent internationaal probleem. Dit jaar zullen de delegaties zich buigen naar een internationale strategie tegen ISIS , met als doel het aannemen van een Veiligheidsraadsresolutie.

Op de plechtige openingsceremonie, die doorgaat op 26 november om 18u00 in het Egmontpaleis in Brussel, zal er een panel zijn met Mr. Christian Berger (European External Action Service), Mr. Tomas Baum (Vlaams Vredesinstituut), Prof. Dr. David Criekemans (Universiteit Antwerpen), Mevr. Sanderijn Duquet (KU Leuven) en Mr. Serge Stroobants (Institute for Economics and Peace). Andere sprekers die avond zijn Z.E. ambassadeur Werner Bauwens (Directeur Verenigde Naties van de FOD Buitenlandse Zaken), Ambassadeur Marc Otte (Egmontinstituut) en Prof. Dr. Neri-Sybesma (VVN-erevoorzitster). De VVN zal meer dan 100 genodigden verwelkomen, waaronder diplomaten, VN-functionarissen, ambtenaren van de federale en Vlaamse overheid, kabinetsmedewerkers en politici.

De MUN casus kan u hier lezen: “Towards an International Strategy against ISIS

 

02dec2012_3313 yCpnfmUdQBHBD5DDF5PzeBYTHpe9aTP_x1XHwWkGnCE 02dec2012_3358

Wat is een Model UN?

Model United Nations (MUN) kunnen reeds bogen op een lang en rijk verleden.  Al sedert de vroege jaren 1920 namen studenten in de VS deel aan simulaties van de toenmalige Volkenbond, de feitelijke voorloper van de VN, tijdens de zogenaamde een Model League of Nations. Deze werd opgevolgd door de National Model United Nations te New York – de grootste MUN ter wereld – en de Harvard National Model UN, die ook nu nog steeds een groeiend succes kent. In de daaropvolgende decennia nam de interesse in dergelijke initiatieven toe. Vandaag de dag nemen op jaarbasis maar liefst 400 000 studenten en scholieren afkomstig uit 48 landen deel aan meer dan 400 MUN’s.

Een MUN in zijn huidige vorm brengt studenten uit het hoger of middelbaar onderwijs bij elkaar om VN bijeenkomsten te simuleren.  Een MUN is een zo waarheidsgetrouw mogelijke oefening in multilaterale diplomatie. Tijdens een MUN verdiepen de deelnemende studenten zich in het beleid van een bepaald land om vervolgens hun rol als diplomaat of regeringsonderhandelaar op te nemen.

Tijdens de simulatie van het onderhandelingsproces wordt van de studenten verwacht dat zij hun communicatieve en onderhandelingsvaardigheden aanwenden en tevens hun vermogen tot kritisch denken gebruiken om het beleid van hun land te verdedigen. Vanzelfsprekend is het een uitdaging voor elke delegatie om een zo sterk mogelijke stempel te drukken op de uiteindelijke MUN resolutie, zoals deze aan het einde van de debatten wordt gestemd.

De meeste MUN’s zijn simulaties van één of meerdere comités binnen het VN-systeem, zoals comités die ressorteren onder de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) of onder de Algemene Vergadering van de VN. Ook de Veiligheidsraad leent zich hier uitstekend toe.

De interuniversitaire VVN-MUN, die elk jaar wordt gehouden, simuleert een vergadering van de VN Veiligheidsraad. Elk jaar wordt er een andere casus onderhandeld. De casussen leunen zo dicht mogelijk aan bij de realiteit.