Partners

De Vereniging voor de Verenigde Naties ontvangt voor haar algemene werking een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Daartoe werkt de VVN nauw samen met het Departement internationaal Vlaanderen dat mee vorm geeft aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering.

vlaanderen_verbeelding_werkt (2)
Daarnaast kan de VVN ook rekenen op een vruchtbare samenwerking met verschillende partners, waaronder de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, UNRIC, VLEVA, de Vlaamse Universiteiten, de Vlaamse UNESCO Commissie, CIFAL Flanders, de Vlaamse Jeugdraad, het Leuven Centre for Global Governance Studies, BTC, UNESCO platform Vlaanderen en vele anderen.

logo BZ

UNRIC2
De VVN maakt als Vlaamse United Nations Association (UNA) deel uit van de World Federation of United Nations Associations (WFUNA). In het bijzonder onderhouden we contacten met onze Franstalige zustervereniging in België, APNU, en de Nederlandse vereniging NVVN.  De  VVN heeft ook de geassocieerde status bij DPI/NGO. VVN Youth is bovendien actief in het jeugdnetwerk van WFUNA.

wfuna_logo

 APNU