Werkgroepen

Werkgroep Onderwijs

De Werkgroep Onderwijs heeft als doel om de bekendheid van en het draagvlak voor de VN in het onderwijsveld te vergroten. Hiertoe worden actief mensen uit het onderwijs betrokken in deze werkgroep. De werkgroep organiseert onder meer studiedagen en stelt in de klas bruikbaar onderwijsmateriaal over aan de VN gerelateerde onderwerpen op.

De werkgroep wordt voorgezeten door Dirk Timmermans.

Werkgroep Internationale Samenwerking

De Werkgroep Internationale Samenwerking focust op samenwerking voor ontwikkeling en internationale samenwerking. De werkgroep is enerzijds een discussieplatform en anderzijds organiseren de leden lezingen en andere activiteiten  over internationale samenwerking.

Redactie Wereldbeeld

De redactie staat in voor het VVN tijdschrift Wereldbeeld, Tijdschrift voor de Verenigde Naties dat vier maal per jaar verschijnt. Voor het schrijven van de artikels kan de redactie bouwen op een netwerk van zowel leden als externen met een grote expertise in internationale betrekkingen, internationaal recht en internationale organisaties. Elke editie heeft steeds zijn eigen thema: Economische en Sociale Zaken, Ontwikkeling, Vrede en Veiligheid, en Mensenrechten.

Werkgroep VVN MUN

De Werkgroep VVN MUN is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de jaarlijkse VVN Model United Nations. Dit is een simulatie van de VN Veiligheidsraad waar delegaties van de vier grote Vlaamse universiteiten aan deelnemen (Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen,  Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel). De werkgroep komt bij elkaar om de inhoudelijke, logistieke en praktische organisatie van de MUN in te richten en bevat naast VVN-leden ook vertegenwoordigers van de deelnemende universiteiten.

Werkgroep ScholierenMUN

De nieuwe Werkgroep ScholierenMUN is bezig is met de promotie van Model United Nations bij scholieren.

De werkgroep wordt voorgezeten door Simon Herteleer.