Lunchlezing "Hoe Verenigd zullen onze Naties zijn in 2017?" (24/02)

Lunchlezing “Hoe Verenigd zullen onze Naties zijn in 2017?” (24/02)

nodigen u vriendelijk uit voor een lunchlezing:

Hoe Verenigd zullen onze Naties zijn in 2017?

 door Z.E. Ambassadeur Werner Bauwens

Adjunct Directeur-Generaal voor Multilaterale Zaken en Mondialisering
Directeur Verenigde Naties, Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vrijdag 24 februari 2017, 12.00-14.00
United Nations Regional Information Centre (UNRIC)
8e verdieping, blok C2
Wetstraat 155, Brussel

Deelname is gratis maar gelet op het beperkt aantal plaatsen vragen we u vriendelijk om u te registreren voor 20 februari via info@vvn.be.

Korte bio: Ambassadeur Werner Bauwens is heden Adjunct Directeur-Generaal voor Multilaterale Zaken en Mondialisering (DGM) bij het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij staat ook aan het hoofd van de Directie Verenigde Naties en de Task Force voor de Campagne voor een Belgische zetel in de VN Veiligheidsraad. In het verleden had hij verschillende functies in België en daarbuiten, met een focus op multilaterale zaken in de context van de EU, NAVO, OVSE en de VN. Ambassadeur Bauwens studeerde rechten aan de KU Leuven en politieke wetenschappen aan de Johns Hopkins University. Hij was eveneens assistent professor aan de université de liège, co-redacteur van “The Art of Conflict Prevention” en “The Security of Smaller States”, en publiceerde meerdere artikels over Europese veiligheid.

In samenwerking met UNRIC