Lunchlezing "Het Internationale Strafrechtsysteem" (19/06)

Lunchlezing “Het Internationale Strafrechtsysteem” (19/06)

nodigen u vriendelijk uit voor een lunchlezing:

Het Internationale Strafrechtsysteem: het Begin van het Einde of het Einde van het Begin?

 door Rechter Chris Van den Wyngaert

Rechter Internationaal Strafhof (Afdeling Beroep)

Maandag 19 juni 2017, 12.00-14.00
United Nations Regional Information Centre (UNRIC)
8e verdieping, blok C2
Wetstraat 155, Brussel

Deelname is gratis maar gelet op het beperkt aantal plaatsen vragen we u vriendelijk om u te registreren voor 16 juni via info@vvn.be.

Korte bio: Professor Chris Van den Wyngaert is rechter bij het Internationaal Strafhof (Afdeling Beroep) sedert 11 maart 2009, voor een periode van negen jaar. Rechter Van den Wyngaert (1952) studeerde af aan de Vrije Universiteit Brussel in 1974 en behaalde een doctoraat in internationaal strafrecht in 1979. Zij was professor aan de Universiteit Antwerpen (1985-2005) waar ze  strafrecht, strafprocedure, vergelijkend strafrecht en internationaal strafrecht doceerde. Tevens heeft zij verscheidene publicaties omtrent deze materies op haar naam staan. Zij was visiting fellow aan de Universiteit van Cambridge (Centre for European Legal Studies 1994-1996), Research Centre for International Law (1996-1997)) en gastprofessor aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Haar academische verdiensten werden erkend in de vorm van een eredoctoraat dat haar werd toegekend door de Universiteit van Uppsala, Zweden (2001). In 2010 werd haar eveneens een eredoctoraat uitgereikt door de Vrije Universiteit Brussel. Verder ontving zij in 2013 nog twee eredoctoraten, van de Case Western Reserve Universiteit (Cleveland, Ohio) en van de Maastricht Universiteit (Nederland). Rechter Van den Wyngaert verwierf heel wat ervaring in verscheidene overheidsinstanties. Zij was lid van de Franchimont Commissie, opgericht om het Belgische strafrechtsysteem te evalueren en mogelijke hervormingen te formuleren (1991-1998) en was expert voor de Europese Unie in verscheidene projecten rond strafrecht. Rechter Van den Wyngaert heeft bovendien een omvangrijke internationale gerechtelijke ervaring. Zo trad zij op als ad hoc rechter bij het Internationaal Gerechtshof in de Arrest Warrant zaak (2000-2002) en zetelde ze voor meer dan vijf jaar als rechter in het Internationaal Joegoslavië-Tribunaal (2003-2009). In 2013 reikte de Vlaamse Overheid haar een gouden medaille uit voor haar verwezenlijkingen in het internationaal strafrecht. In 2014 werd zij verkozen tot Vice-President van de International Association of Penal Law. Tevens kreeg zij van de Belgische Koning de titel van Barones voor haar verdiensten in de academische wereld en als internationaal rechter. Rechter Van den Wyngaert was expert voor twee grote wetenschappelijke organisaties, the International Law Association en the International Association of Penal Law, waar ze in 2014 werd verkozen tot Vice-President. Ze was eveneens observator van de Liga voor Mensenrechten bij het proces van Hélène Passtoors in Johannesburg in 1986 en plaatste mensenrechten altijd centraal in haar academische carrière. In 2006 mocht zij de Prijs van de Liga voor Mensenrechten in ontvangst nemen.
Rechter Van den Wyngaert werd ten slotte aangesteld als rechter in het Kosovo tribunaal. Zij zal dit mandaat opnemen na afloop van haar mandaat als rechter bij het Internationaal Strafhof in 2018.     

IN SAMENWERKING MET UNRIC