De Vlaamse Overheid maakt 1,5 miljoen euro vrij voor de strijd tegen HIV en AIDS

De Vlaamse Overheid maakt 1,5 miljoen euro vrij voor de strijd tegen HIV en AIDS

Op 2 december 2019 ondertekenden minister-president Jan Jambon en vice-directeur UNAIDS Gunilla Carlsson, een nieuwe partnerovereenkomst tussen Vlaanderen en UNAIDS, waarin staat dat de Vlaamse Overheid 1,5 miljoen euro vrijmaakt voor de strijd tegen HIV en AIDS in de komende 2 jaar. In de overeenkomst worden de Vlaamse focuspunten meegenomen in het UNAIDS beleid: een ruime inzet op preventie, wegwerken van discriminatie en uitsluiting van kwetsbare groepen zoals de LGBTQI+ gemeenschappen en de bescherming van meisjes en jonge vrouwen in Zuidelijk Afrika. Meer informatie over deze overeenkomst vindt u hier