Nieuwsjaarsboodschap van de VVN voorzitter

Nieuwsjaarsboodschap van de VVN voorzitter

Geachte leden en sympathisanten van de Vereniging voor de Verenigde Naties,

het is mij een groot genoegen om u in naam van onze Raad van Bestuur de beste wensen over te maken voor een gezond, gelukkig, vredevol en voorspoedig 2020!

Het nieuwe jaar kondigt zich aan als boeiend én uitdagend. De VN bestaat dit jaar 75 jaar. In opvolging van de oproep van secretaris-generaal Guterres, zullen wij samen met de VVN Jongeren en andere partners het initiatief nemen om een activiteit op te zetten waarin de intergenerationele dialoog over de toekomst van de wereld centraal staat. Ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zullen dit jaar extra in de kijker worden geplaatst: hoe staat Vlaanderen, België, Europa en de wereld ervoor na 5 jaar werken met de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling?

Voor de VVN zelf hopen we dat het ledenaantal, net zoals in 2019, blijft groeien zodat we het draagvlak in Vlaanderen voor het werk van de VN verder kunnen versterken. Vanaf dit jaar kunnen naast personen immers ook maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, lokale besturen en bedrijven lid worden van de VVN. We hopen dat ook Vlaamse expats zich aansluiten. Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Onze huidige leden zullen via een e-mail in februari geïnformeerd worden over de Algemene Vergadering en dan ook gevraagd worden om hun lidmaatschap voor 2020 te hernieuwen.

Uitkijkend om u te mogen ontmoeten op één van onze volgende activiteiten!

Peter Wollaert,

voorzitter VVN