Klimaatconferentie Lima 2014 (COP20)

Klimaatconferentie Lima 2014 (COP20)

Foto: © Mark Garten/ UN Photo. Caption: ‘Opening of High-level Segment of Lima Climate Change Conference’

Secretaris-generaal Ban Ki-moon is positief over de uitkomst van de klimaatconferentie in Lima (COP20). De Conferentie van de Partijen (COP20) van het UNFCCC hield van 1 tot 12 december een bijeenkomst met de 196 partijen bij het UNFCCC. In totaal waren er ongeveer 15 000 vertegenwoordigers aanwezig. Het doel van deze conferentie was de weg effenen naar een universeel klimaatverdrag dat eind 2015 in Parijs zal worden besloten en dat in 2020 van kracht zou gaan. De uitkomst van de conferentie is een basistekst voor het toekomstige klimaatverdrag: de “Lima Call for Climate Action“.

Secretaris-generaal Ban Ki-Moon brengt al langer de noodzaak om tot een ontwerptekst te komen, onder de aandacht. “Hoe meer we de actie uitstellen, hoe hoger de kost zal zijn”, stelt hij immers. Maar het bleek niet vanzelfsprekend om tot een akkoord te komen. Zo zijn er nog steeds grote meningsverschillen zijn tussen de opkomende economieën en de rijke landen. Hierdoor eindigde de conferentie uiteindelijk pas 30 uur later dan gepland.

Sommige partijen vinden het een vage en afgezwakte tekst zonder concrete doelstellingen of verantwoordelijkheden. Daarom is het belangrijk dat de partijen, en voornamelijk de economische grootmachten, hun nationale toezeggingen naar Parijs toe, ruim van tevoren bekend maken. Er werd besloten dat de landen tegen maart 2015 moeten bekend maken welke inspanningen ze zullen leveren om binnen de 2 graden Celsius temperatuurstijging te blijven. In tegenstelling tot het Kyoto-protocol, waarin werd besloten dat de industrielanden de uitstoot van broeikasgassen moeten reduceren, zullen deze keer alle landen, ook de ontwikkelingslanden een inspanning moeten doen voor een verminderde CO2-uitstoot.