Ontwikkelingsdebat 'Gender mainstreaming in ontwikkelingssamenwerking: legitiem of neokoloniaal?'' (19/01)

Ontwikkelingsdebat ‘Gender mainstreaming in ontwikkelingssamenwerking: legitiem of neokoloniaal?” (19/01)

11.11.11, BTC, DiV, VLIR-UOS, VVN en VVOB
nodigen u vriendelijk uit voor

Ontwikkelingsdebat ‘Gender mainstreaming in ontwikkelingssamenwerking: legitiem of neokoloniaal?’

Donderdag 19 januari 2017, 18u (broodjes vanaf 17u)
Espace Jacquemotte
Hoogstraat 139, 1000 Brussel

Deelname is gratis, maar registratie is noodzakelijk.

Internationale studies wijzen unaniem uit dat meisjes en vrouwen disproportioneel achtergesteld zijn, zowel sociaaleconomisch als politiek, vooral in het globale Zuiden. Argumenten voor gender mainstreaming in ontwikkelingssamenwerking zijn dan gemakkelijk gevonden.

Of toch? De standaardkaders en -tools die aangereikt worden voor gender mainstreaming, genderspecifieke acties en gendergevoelig budgetteren in ontwikkelingssamenwerking zijn mede beïnvloed door westerse denkkaders.

Hoe breed is het draagvlak daar dan nog voor in de ontwikkelingslanden zelf? Dringen ontwikkelingsorganisaties hun westerse overtuigingen niet te hard op, waardoor ze (on)bewust de kolonialistische traditie verderzetten? Hoe kunnen ontwikkelingsprogramma’s lokale organisaties met genderexpertise steunen en versterken zonder beschuldigd te kunnen worden van neokolonialisme? Kunnen we überhaupt verdedigen dat er wordt samengewerkt met landen en regio’s die geen duidelijk politiek en institutioneel engagement tonen voor gendergelijkheid?

Gendergelijkheid en gender mainstreaming lijken wereldwijd onder druk te staan: kijk naar de opkomst van en wijdverspreide steun voor Islamitische Staat en Donald Trump, en de moeizame discussies rond gender in het multilaterale VN. Is het dan niet de taak van Europese en andere westerse donoren om blijvend pleitbezorger te zijn voor gendergelijkheid?

Een debat met:

  • Jeroen Decuyper Aerts: attaché aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen; lid van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling – ARGO
  • Carla Sandoval: beleidsmedewerker bij Le Monde Selon Les Femmes
  • Nathalie Holvoet: hoogleraar aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, Universiteit Antwerpen
  • moderatie: Bieke Purnelle: directeur van RoSa vzw