De zin en onzin van diplomatie (UNYA Leuven)

De zin en onzin van diplomatie (UNYA Leuven)

Minos Leuven en UNYA Leuven nodigen jullie op donderdagavond 02 mei om 20h00 op de Katholieke Universiteit van Leuven graag uit op hun lezing met oud – Amb. Johan Swinnen over: De zin of onzin van diplomatie.

Johan Swinnen maakte in zijn diplomatieke carrière enkele sleutelmomenten vanop de eerste rij mee. Zo werkte hij in 1975 mee aan de historische Helsinki-akkoorden, die een toenadering tussen de Sovjet Unie en het Westen mogelijk maakten. In 1994 was hij als Belgisch ambassadeur één van de laatste blanken die Rwanda hals over kop verlieten om aan het geweld van de genocide te ontsnappen. Ook werkte hij een tijd lang bij de Verenigde Naties in New York. In de 21ste eeuw was hij Belgisch ambassadeur in onder andere Kinshasa, Madrid en Den Haag.

Puttend uit eigen ervaring, zal de gewezen ambassadeur enkele interessante verschijnselen en evoluties toelichten: de kruisbestuiving van bilaterale en multilaterale diplomatie, Belgische diplomatie in Afrika, in Benelux- en Europees kader, het externe optreden van onze Gewesten en Gemeenschappen, diplomatie in crisissituaties, de dienstverlening die erbij hoort.

Ook zal hij aandacht besteden aan eigentijdse methodes zoals publieke diplomatie, representatie en netwerking, economische diplomatie. De bevordering van waarden als democratie en mensenrechten zal evenmin onbesproken blijven.

Facebook Event: De zin of onzin van diplomatie met oud-ambassadeur Johan Swinnen