COP 25: resultaten beneden de verwachtingen

COP 25: resultaten beneden de verwachtingen

De COP 25, de klimaatconferentie in Madrid in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC) en de uitvoering van het Akkoord van Parijs, is op 15 december 2019 afgesloten met resultaten die onder de verwachtingen liggen. Over de meeste onderwerpen werd spijtig genoeg geen overeenstemming bereikt. Lees hier meer over deze klimaattop.