Internationaal Jaar van de Jeugd

Op donderdag 12 Augustus, vond op initiatief van de Verenigde Naties de Internationale dag van de Jeugd plaats en werd het Internationaal Jaar van de Jeugd afgetrapt.  Het Belgisch Voorzitterschap, Steunpunt Jeugd en drie Belgische jeugdraden, samen met het VN-team in Brussel, geleid door de UNICEF-directeur, maken van die gelegenheid gebruik om het engagement van kinderen en jongeren in de kijker te zetten.

Ook de VVN was aanwezig, in het bijzijn van UNRIC en Unicef.

(Meer Foto’s kan je vinden op onze facebookpagina: VVN/UNA FLANDERS)

De officiële slogan voor het Internationaal Jaar van de Jeugd (International Year of Youth, IYY) is: “Our Year. Our Voice.”

De Algemene Vergadering van de VN heeft beslist dat het Jaar van de Jeugd in 2010 in het teken staat van Dialoog en Wederzijds Begrip.
Het is de bedoeling om vrede, mensenrechten en intergenerationele solidariteit te promoten bij alle generaties, culturen en religies.
Het Jaar van de Jeugd is een hernieuwd engagement van de VN lidstaten om jongeren in het centrum van de ontwikkelingsagenda te plaatsen.
Het Jaar is de kans bij uitstek om aandacht te vragen voor de uitdagingen en kansen die er zijn voor 18% van de wereldbevolking, en om een momentum te creeëren om jeugd-gerelateerde doelen te promoten.